De allra viktigaste försäkringarna vid en renovering

Det finns två riktigt viktiga försäkringar som man bör kontrollera innan renoveringen.

Byggfelsförsäkring

Den som är byggherre när man renoverar, oavsett om det är du, eller en annan entreprenör, ska teckna en byggfelsförsäkring. Det gäller oavsett om man bygger ett hus, fritidshus eller om man bara gör tillbyggnader. Denna försäkring skyddar mot olika konstruktionsfel och även mot fel i elinstallationer och mot skador på vatten- och värmeinstallationer. Försäkringen gäller alla fel som upptäcks inom tio år efter det att bygget avslutats och godkänts. Om man inte är säker på om en försäkring krävs eller inte kan miljö- och byggnadsnämnden i kommunen svara på det.

Färdigställandeskydd

En byggherre ska också teckna ett färdigställandeskydd. Detta oavsett vem byggherren är. Detta är en försäkring som både ska tecknas vid tillbyggnationer, nybyggen och ändringar av hus och liknande. Denna försäkring skyddar också mot konkurser för entreprenörerna som arbetar. En konkurs kan annars betyda att ett arbete helt stannar, och då kan situationen bli svår både för entreprenörerna och för husägaren. Om man har denna försäkring kan man återuppta arbetet inom en relativt kort tid. Om man ska lägga om taket eller till exempel bygga nytt hus kan man stå helt utan hus eller tak om färdigställandeskyddet saknas och något händer.

Utöver dessa försäkringar finns det många andra försäkringsvarianter. Det finns också flera olika försäkringsbolag, och det är ofta en bra idé att rådfråga sitt eget och även andra bolag om vad de rekommenderar för försäkringar, samt vad de har för priser på dem. Detta oavsett om man ska bygga en friggebod eller renovera badrummet. Det är dock generellt sett viktigast att se till att de entreprenörer som anlitas har rätt försäkringar innan bygget påbörjas. Detta kan till exempel kontrolleras genom att man kontaktar försäkringsbolagen entreprenörerna säger sig vara försäkrade hos eller genom att man helt enkelt begär ut försäkringsbreven.