Det egna ansvaret för försäkringar

När det är dags att renovera är det inte bara hantverkaren som är ansvarig för att rätt försäkringar finns för arbetet. En hantverkares försäkringar ska alltid täcka merkostnader eller eventuella olyckor som sker under arbetets eller renoveringens gång. Dock kan det lätt dyka upp tvister om vem som verkligen ansvarar för vad. Det är i dessa lägen mycket viktigt att man ser till att man har ett bra försäkringsskydd från det försäkringsbolag man valt att anlita.

Det finns vissa hemförsäkringar för radhus, villor och bostadsrätter som omfattar en del av de skador som kan uppkomma under en renovering. Detta gäller dock långt ifrån alla hemförsäkringar och dessutom gäller de inte heller för alla typer av skador. Det första man bör göra är alltså att höra med sitt försäkringsbolag om exakt vilka skador som täcks av försäkringen, samt om man behöver utöka den på något sätt innan renoveringen börjar.

Om man ska renovera själv är det dessutom bra att kontrollera att man har en bra olycksfallsförsäkring. Det är lätt att skada sig och om man då inte är försäkrad kan det bli dyrt med vård, mediciner och sjukhusvistelser. Det är inte helt enkelt att kunna förutse skador så det kan vara klokt att se till att man verkligen har försäkrat upp sig ordentligt.

Det kan också vara bra att se till att man har en försäkrings som skyddar inkomsten om man skulle bli skadad. Annars kan det vara risk att man förlorar en hel del pengar. Om man blir skadad och inte kan arbeta under lång tid kan också renoveringen hamna i farozonen om man inte kan betala. Det kan, om det vill sig riktigt illa, vara så att man tillslut kanske inte har någon bostad kvar på grund av inkomstbortfallet blivit för stort. Det är alltså en hel del som behöver kontrolleras innan renoveringen börjar.