Mycket användning för ett attefallshus

När man jämför ett attefallshus med en friggebod ser man relativt snabbt att denna typ av hus får inredas som en självständig bostad. Attefallshuset får också användas både som fritidsbostad och som permanentbostad om man man så vill. Om man vill använda den som det räknas huset som ett komplementbostadshus. Om man behöver lite extra utrymme, till exempel ett förråd, uthus en bastu eller ett garage kan attefallshuset fungera också som detta. Ett växthus eller ett båthus kan också det utformas som ett attefallshus så länge det inte är för hårt. Då räknas huset som komplementbyggnad. Om man vill använda sitt attefallshus som permanentbostad behöver man dra in vatten, el och se till att det finns bra garderober eller annan förvaring. Annars kommer huset inte att bli godkänt, vilket är bra att tänka på.

Det finns alltså flera möjliga användningsområden för attefallshus, och det mest positiva är att man inte bara behöver bygga ett hus. Man kan bygga flera hus och dela upp dem med olika användningsområden. Det kan till exempel vara så att man både behöver en gäststuga och ett växthus. Varför inte passa på och bygga båda två?

Om man inte följer reglerna

Det är relativt fritt att bygga attefallshus. Det finns dock en del regler som ska följas men det beror till viss del på vad man vill använda huset till, samt var det ska byggas någonstans. Om man väljer att inte följa dessa regler när man bygger huset, utan kanske bygger det utan att man anmäler det, eller utan att man fått startbesked kommer huset att vara en helt olovlig byggnad, alltså ett så kallat svartbygge. Om detta upptäcks ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Samma nämnd kan också besluta om att ge byggherren ett föreläggande om att göra en anmälan, eller om att återställa marken genom att byggnaden rivs igen.