Vilka regler finns kring attefallshus?

Ett attefallshus är egentligen lite som en friggebod, fast det har lite andra regler.

Hur stort får huset vara?

Man får bygga ett attefallshus i i det vanliga bostadshusets närhet. Det får maximalt vara fyra meter högt från mark till taknock. Det finns inte någon direkt gräns för hur litet attefallshuset får vara, och man får bygga flera. Den maximala storleken på den totala byggnadsarean får dock inte vara större än 25 kvadratmeter. Man kan använda detta hus precis som man vill. Det kan till exempel användas som gäststuga, förråd eller garage, eller som en självständig bostad.

Byggregler

Om man bygger ett attefallshus så att det ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste man ha de berörda grannarnas medgivande. Huset ska följa de byggregler som ställs från Boverket, BBR samt Boverkets konstruktionsregler, EKS. Beroende på vad man ska använda sitt attefallshus till kan reglerna variera något. Om man ska använda huset som komplementbostad eller permanentboende måste alla bostadsfunktioner som finns i en bostad vara där. Inredning, utrustning för matlagning samt personlig hygien måste finnas. Det ska också finnas möjlighet att förvara olika saker. Man måste också se till att dessa hus som används komplementbostadshus är tillgängliga och användbara även för de som har funktionshinder eller rörelsehinder.

Krävs bygglov?

När det gäller attefallshus får åtgärder utföras nästan oavsett vad detaljplanen säger angående hus stor area som får vara bebyggd på en tomt. Det gäller dock att man tänker på att det som byggs ska vara anpassat till den aktuella omgivningen. En byggnadsnämnd kan dock bestämma att ett attefallshus kräver bygglov om det ska uppföras i en särskilt värdefull miljö. Om huset ska uppföras på en byggnad eller i ett bebyggelseområde som är värdefullt kan också bygglov krävas.

Om man vill bygga ett hus i ett område där riksintresse finns gäller ofta särskilda regler. Det kan då vara bra att kontrollera saken med kommunen innan man börjar bygga.